Usluge

revizija Rijeka

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Za uspješno poslovanje najvažnije je raspolagati ispravnim, potpunim i, što je najvažnije, pravovremenim informacijama. Osobito se to odnosi na financijsko stanje tvrtke, poreznu regulativu i poslovno okruženje.
Macon revizija d.o.o. računovodstvo s drugačijim i novim pristupom u pružanju računovodstvenih informacija klijentima, društvo je u kojem sve to možete naći.

revizija Rijeka

Koristeći se najmodernijim poslovnim sustavom, naši klijenti mogu doći do podataka o svojim poslovnim knjigama u bilo kojem trenutku. Jednostavnim pristupom klijent s bilo kojeg mjesta na kojem je moguć pristup internetu može pristupiti svojoj poslovnoj bazi podataka te saznati stanje svojih financija. Svim korisnicima usluga našeg računovodstvenog ureda omogućen je uvid u poslovanje poduzeća i obrta, kako tijekom, tako i na kraju svake poslovne godine. Protekom svakog tromjesečja, naši klijenti mogu u svakom trenutku pregledati svoje ažurirane financijske izvještaje. U tu svrhu, svaki korisnik od računovodstvenog ureda dobiva “korisničko ime” i “zaporku”, time i mogućnost uvida u svoje poslovanje.

S posebnim zadovoljstvom potpomažemo ulazak novih poduzetnika u poslovni svijet te nudimo paket usluga koji je opsegom, cijenom i dinamikom fakturiranja posebno priladođen „start up“ razini poslovanja.

Usluge društva Macon revizija šire su od uobičajenog opsega usluga knjigovodstvenog servisa. Sukladno potrebama klijenta, usluge društva mogu pokrivati većinu aspekata financijskog života; poslovnog ili imovinskog pa i osobnog.
Klijentima pružamo porezno i financijsko savjetovanje s ciljem značajnog smanjenja porezne izloženosti te preveniranja neželjenih i skupih pogrešaka u poslovanju.

Naš je cilj da svojim klijentima omogućimo da dragocijeno vrijeme i energiju mogu usmjeriti na poslovanje, prepuštajući brigu o administraciji i računovodstvu društvu Macon revizija. Svojim klijentima na taj način omogućavamo postizanje još boljih poslovnih, a s time povezano i financijskih rezultata.


REVIZIJA

revizija Rijeka

Revizija je usluga neovisna od računovodstva koja prvenstveno služi kako bi vlasnici društva ili zainteresirani ulagači bili sigurni da su podaci prezentirani u poslovnim knjigama nekog pravnog subjekta vjerodostojni i točni.

Pored provjere podataka prezentiranih u poslovnim knjigama, naš je cilj klijente pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je znakovito ili povezano s područjem njihovog djelovanja na tržištu.

 

Naša revizorska metodologija se temelji na Međunarodnim revizijskim standardima sa težištima na:

 • razumijevanju poslovanja sa stajališta vanjske revizije
 • utvrđivanju rizika materijalo značajnih pogrešaka i kontrola koje služe za preventivno sprečavanje greški
 • planiranju revizije za svako poduzeće na način da se osigura postizanje revizijskih ciljeva
 • osiguranju kvalitete revizije putem direktnog angažmana tijekom procesa revizije

 

Naše glavne revizorske usluge uključuju sljedeće usluge:revizija Rijeka

 • zakonsku reviziju financijskih izvještaja
 • reviziju statusnih promjena
 • reviziju povećanja temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti (reinvestirane dobiti)

Društvo pruža usluge revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja i druge usluge u skladu sa Zakonom o reviziji te je član Hrvatske revizorske komore. Ovlašteni revizor ima dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije, analize, financijske kontrole te poreznog, financijskog i računovodstvenog savjetovanja.


POREZNO I POSLOVNO SAVJETOVANJE

revizija Rijeka

Savjetovanjem se kroz blisku suradnju s klijentom prilagođava poslovanje tvrtke. Porezno savjetovanje, kao važan dio savjetodavnih usluga, omogućava klijentima da se lakše snađu u velikom broju često posve nepreglednih i nerazumljivih lokalnih, nacionalnih, europskih i drugih poreznih propisa.

U cilju smanjenja troškova poslovanja našim klijentima pružamo potporu oko pripreme i u vrijeme provođenja poreznih kontrola, kod korištenja poreznih olakšica, kod prijave prihoda, primjene posebnih poreza, poreza po odbitku ili drugih pitanja kod kojih klijenti imaju potrebu za potporom od strane računovodstva i financijskog konzaltinga.

U sklopu usluga koje se odnose na porezno savjetovanje pružamo i usluge koje se odnose na:

Porez na dodanu vrijednost

Česta pitanja koja muče poduzetnike kod poreza na dodanu vrijednost su sljedeća:

 • što je predmet oporezivanja?
 • što predstavlja poreznu osnovicu?
 • gdje je mjesto oporezivanja?
 • je li isporuka oporeziva ili nije?
 • je li ispravno odbiti pretporez ili nije?
 • koji su posebni postupci oporezivanja?

Nabrojana su samo najčešća pitanja iz područja poreza na dodanu vrijednost. Za sva pitanja koja naši klijenti imaju iz ovog područja možete nam se obratiti s povjerenjem.

Porez na dobit

Porezom na dobit oporezuje se zarada pravnih i fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit.

Zakonski propisi iz područja poreza na dobit često jasno definiraju kako je i temeljem kojih zakonskih mogućnosti moguće platiti manje poreza, no poduzetnici često nemaju vremena niti profesionalne stručnosti baviti se navedenim pitanjem. Stoga svojim klijentima pružamo profesionalnu potporu pri sastavljanju prijave poreza na dobit.

Porez na dohodak

Porez na dohodak jedan od najsloženijih poreza, što je pogotovo slučaj ako ostvarujete više vrsta dohodaka, ili ostvarujete li dohodak iz inozemstva.

Pri sastavljanju prijave poreza na dohodak pružamo potporu našim klijentima, vodeći osobito računa o tumačenju rezidentog statusa klijenta

Preventivni porezni uvid koji ima za cilj utvrđivanje poreznih rizika

Preventivni porezni uvid je usluga osmišljena kako bi pripremili klijenta za nadzor Porezne uprave, prije nego što se nadzor stvarno dogodi.

U okviru poreznog uvida, bavimo se sljedećim pitanjima:

 • posjeduje li klijent vjerodostojnu dokumentaciju?
 • je li obračunat porez na sav dohodak koji je isplaćen zaposlenicima?
 • jesu li ispravno primjenjene odredbe propisa o PDV-u?
 • je li klijent ispravno ispunio prijavu poreza na dobit (ili nacrt prijave)?
 • imate li potencijalne porezne uštede kojih niste svjesni?
 • imate li potencijalne porezne rizike kojih niste svjesni?

Kontaktirajte nas, pripremite se za nadzor, osjetite unaprijed kako izgleda nadzor Porezne uprave!

Porezno planiranje

Porezno planiranje ili porezna optimizacija je traženje idealne porezne strukture koja će minimalizirati porezna davanja Vašeg društva. Pogotovo je primjenjiva na međunarodne strukture, gdje se često javljaju sljedeća pitanja:

 • kolika je stopa poreza na dobit u pojedinoj zemlji?
 • koja su ograničenja isplate dividendi i udjela u dobiti?
 • obračunava li se na isplate dividendi i udjela u dobiti porez po odbitku?
 • kakva je regulativa u svezi transfernih cijena?
 • kakvi su poticaji za ulaganja?

Obratite nam se te uložite sada kako biste uštedjeli u budućnosti!