Revizija

revizija Rijeka

Revizija je usluga neovisna od računovodstva koja prvenstveno služi kako bi vlasnici društva ili zainteresirani ulagači bili sigurni da su podaci prezentirani u poslovnim knjigama nekog pravnog subjekta vjerodostojni i točni.

Pored provjere podataka prezentiranih u poslovnim knjigama, naš je cilj klijente pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je znakovito ili povezano s područjem njihovog djelovanja na tržištu.

 

Naša revizorska metodologija se temelji na Međunarodnim revizijskim standardima sa težištima na:

  • razumijevanju poslovanja sa stajališta vanjske revizije
  • utvrđivanju rizika materijalo značajnih pogrešaka i kontrola koje služe za preventivno sprečavanje greški
  • planiranju revizije za svako poduzeće na način da se osigura postizanje revizijskih ciljeva
  • osiguranju kvalitete revizije putem direktnog angažmana tijekom procesa revizije

 

Naše glavne revizorske usluge uključuju sljedeće usluge:revizija Rijeka

  • zakonsku reviziju financijskih izvještaja
  • reviziju statusnih promjena
  • reviziju povećanja temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti (reinvestirane dobiti)
  • uvid u financijske izvještaje

Društvo pruža usluge revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja i druge usluge u skladu sa Zakonom o reviziji te je član Hrvatske revizorske komore. Ovlašteni revizor ima dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije, analize, financijske kontrole te poreznog, financijskog i računovodstvenog savjetovanja.