O nama

Započeli smo s radom smo 2003. godine s namjerom da svojim klijentima pružamo cjelovitu uslugu knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja, te da unapređujemo računovodstvenu struku, te svojim imenom jamčimo kvalitetu obavljenih računovodstvenih usluga.

Mnogi poduzetnici, obrtnici i slobodna zanimanja nisu u prilici zapošljavati osobu koja bi obavljala poslove knjigovodstva, računovodstva, savjetovanja, komuniciranja s poreznom upravom, drugim državnim institucijama i bankama. Za to postoji više razloga, prvenstveno iz razloga što ne bi mogli sve poslove objediniti u jednoj osobi, a zatim što bi plaća takve osobe višestruko bi premašivala naknadu koja se plaća knjigovodstvenom servisu za navedene usluge.

Stoga smo mi tu da stručno osposobljeni ponudimo najbolja moguća rješenja, kvalitetnu i brzu uslugu, potpunu diskreciju, a sve u skladu sa važećim zakonima.
Znanje i iskustvo tijekom proteklih desetak godina pomoglo nam je da svoje usluge pružamo velikom broju stalnih klijenata. Korištenje vrhunskog software-a uvelike nam je olakšalo poslovanje, a konstantno praćenje promjena u zakonima, te educiranje kadrova daje nam sigurnost da svoje obveze izvršavamo pravovremeno i odgovorno.

2012. godine proširujemo svoje usluge na usluge revizije čime smo dodatno potvrdili svoju stručnost koju možemo pružiti svojim klijentima. Usluge revizije možemo pružiti klijentima (vlasnici društava, banke, ulagači) u svrhu provjere prezentiranih financijskih izvješća koje je predstavila Uprava društva.

OPĆE INFORMACIJE

Društvo Macon revizija d.o.o. registrirano je pri Trgovačkom Sudu u Rijeci pod brojem 040056249 kao društvo s ograničenom odgovornošću i pod punim nazivom: MACON REVIZIJA društvo s ograničenomodgovornošćuzarevizijuipružanjeusluga s područjafinancijairačunovodstva.

Članovi društva: Martina Zec Mišković dipl.oec.,ovl.računovođa i ovl.revizor i stalni sudski vještak

Matični broj: 080261759
OIB: 50874288518
IBAN: HR4024020061100376329 Erste&Steiermaerkischebank d.d.

Macon revizija d.o.o. je član Hrvatske revizorske komore i Hrvatske udruge računovodstvenih servisa. Poduzeće ima 3 stalno zaposlena djelatnika, jednog ovlaštenog računovođu i ovlaštenog revizora.

Radno vrijeme: 08,00- 17,00 (radnim danima)

Poslujemo u vlastitom poslovnom prostoru na adresi:
Nikole Tesle 9, Rijeka
Tel: 051/492-466
Fax: 051/492-470
E-mail adresa: info@macon-revizija.hr